Home
Officers
History
Past Presidents
Newsletters
Awards
Bylaws
Join CAFS
Job Postings
 

  More Information
    Award application
       
 

CAFS Hall of Fame

 

CAFS Professional Achievement Award

1983
Stephen S. Chang
1984
Bor S. Luh
1985
Daniel Y. C. Fung
1986
Lun-Shin Wei
1987
Joseph J. Jen
 
Rose Yun-Li Tseng
1988
Tung-Ching Lee
1989
Tsun-Chieh Chen
1990
Shaw S. Wang
1991
Cathy Y. W. Ang
1992
Yong Hang
1993
Steven Chen
 
Yao-Wen Huang
1994
James H. Moy
1995
Jacqueline M. Newman
 
Y. H. Hui
1996
Chi-Tang Ho
1998
Romeo Leu
1999
Yen-Con Hung
 
Sam K. C. Chang
2000
Fu-Hong Hsieh
2002
Wai-Kit Nip
2004
Peggy Y.H. Hsieh
2005
Sheree Lin
2008
Tzu-Min Pan and Pamela Tom
2009
Lucy Sun Hwang
2010
Faye Dong
2012 Ruihai Liu
2014 Hongda Chen
2015
Howard Zhang
2017
Juming Tang
2018
Chengchu Liu
2019
Roger Ruan
2020
Vivian Wu
2021
Yanyun Zhao
2022
Zhongli Pan
CAFS Distinguished Service Award

1987
Tsun-Chieh Chen
 
Peter J. Wan
1990
Yao-Wen Huang
1993
Santa H. Lin
1996
Grace S. Lo
 
Wai-Kit Nip
1997
Cathy Y. W. Ang
 
Daniel Y. C. Fung
1998
Rei-Young Amos Wu
2001
Kenny Chuang
2005
Peggy Hsieh
2006
Steven Pao
2007
Martin Lo
2008
YiFang Chu and Chia-Hua April Hsu
2009
Sherman S. Lin
2012 Vivian Wu
2015
Guangwei Huang
2017
Fanbin Kong
2019
Andy Hwang
2020
Zachary Zheng
2021
Yao Olive Li
CAFS Graduate Student Scholarship Award

1983
Sherre C. C. Lin
1984
James C. C. Lin
1985
Christopher C. Lai
1986
Shen-Youn Chang
1987
Chyuan-Yuan Shiou
1988
Kathy Se-Ping Chien
1989
Tony Jih Fang
1990
Shew-Ling Yu
1991
Qiao Lu
1992
Ming Zheng
 
Ming-Hua Yan
1993
Wen-Hsin Wu
1994
Hung-Chia Chang
 
Mei Li
1995
Jun Tao
 
Liping He
 
Rong-Yu Zhuang
 
Liping He
1996
Shu-Huey Chang
1997
Peggy A. Wu
 
Fur-Chi Chen
 
Ja-An Annie Ho
 
Feng Liu
1998
Xiaming Liang
2000
Shuping Zhang
 
C. Tony Shao
 
Donghua Cao
2001
Yi-Fang Chu
 
Jiancai Li
 
Xiaming Liang
2002
Chia-Hua April Hsu
 
P. S. Marie Yeung
 
C. K. Vincent Yeung
 
Vivian, Chi-Hua Wu
2003
C. K. Vincent Yeung
2004
Chien-Sheng Chen
 
Jie Sun
 
Chang-Shu Liu
2005
Shaohong Yuan
 
Qinchun Rao
2006
Afra Yeh and Xujian Qiu
2007
Yu Wang
2008
Minfeng Jin, Jingjing Shen and Xin Yang
2009
Siao-Ling Huang
2010
Jie Wei, Xiao Guo
2011
Boce Zhang, Wenjie Liu, Xuan Li, Xiaomeng Wu
2012 Yuting Zhou
2014
Zhong Zhang, Bicheng Wu, Long Zou
2015
Jie Xiao
2016
Yue Cui
2017
Lei Xu
2018
Phoebe Chen, Xingyi JiangCAFS Student Research Competition

2019
Yiwen Li, Zhou Zou, Yanqi Zhang
2020
Tiantian Liu, Qing Jin, Yang Ren
2021
Hongbin Fan, Xueqian Su, Zhiying Wang, Nan Li, Jingyi Zhou
2022
Ran Yang, Zihan Wang, Xiaoyu Bao, Xueqian Su
2023
Chunya Tang, Haona Bao, Zhenjiao Du, Zihan Wang
CAFS Undergraduate Student Scholarship Award

2009
Teresa LeungCAFS High School Student Scholarship Award

2002
Vicki Wu
 
Tony Hung
2003
Jing R. Chen
2004
Winnie Wu
 
Kevin Huang
2005
Lefan Zhuang
2006
Jonathan Hung
2007
Christina Zhou
2010
Sonya Liu